Вимогливість, професійність, постійна самоосвіта, самовдосконалення, людяність, чуйність, повага до людини, врівноваженість та відповідальність є головними якостями викладачів кафедри іноземних мов та міжнародної комунікації. Вони відображаються  в повсякденній професійній праці зі студентами. Викладачі кафедри беруть активну  участь у  заходах університету та  факультету, привносячи інноваційні форми і творчість у навчально-виховний процес, націлюючи студентів на сумлінність, організованість, відповідальність, вдосконалення їх професійних навичок. 

З 2021 року кафедра  набула статусу випускової і здійснює підготовку студентів бакалаврського та магістерського освітніх рівнів за освітньою програмою – «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька».

 Стрімкий розвиток міжнародних відносин, зацікавленість представників європейського  бізнесу у співпраці з українськими організаціями зумовлює високий попит на професії, пов’язані зі знанням іноземних мов. З кожним роком потреба на перекладачів зростає, а тому дедалі більше зростають і вимоги до їх професійної компетентності. Сьогодні перекладач – це спеціаліст, який знає культуру інших народів, принципи та правила спілкування представників різних країн, отже, найважливішим стає розвиток комунікативних умінь. Комунікація є однією з найважливіших складових сучасного багатонаціонального мультикультурного суспільства. Комунікація надзвичайно важлива  в міжособистісних відносинах, інформаційному обміні й процесах прийняття рішень, не кажучи вже про управлінські функції планування, організації й контролю. Надзвичайно важливо грамотно й точно висловлювати свої думки, вміти досягати порозуміння з представниками різних країн та культур у розв’язанні складних професійних завдань.

Саме тому з 2022 року запроваджується нова освітньо-професійна програма «Переклад та міжнародна комунікація (німецька та англійська мови)». Родзинка цієї програми – розвиток перекладацьких умінь разом з розвитком комунікативних компетентностей.

Переваги навчання:

  • перекладацькі практики в Німеччині (сфера обслуговування, бізнес адміністрування, культурне співробітництво).
  • залучення іноземних фахівців (лекторів DAAD, Гете-Інституту та Берлінського Вільного університету) для проведення лекцій та практичних курсів з перекладознавства.
  • участь в міжнародних проектах науково-дослідної лабораторії «Перекладацькі студії».
  • стажування в рамках договорів про міжнародну співпрацю (Гете-Інститут, DAAD, Берлінський Вільний університет, Берлінський університет ім. Гумбольдта, Вища школа дизайну та мистецтв, м. Лодзь).
  • участь студентів в міжнародних літніх школах (Німеччина, Польща).

Багато років поспіль науково-викладацький склад кафедри плідно співпрацює з іноземними освітніми організаціями, а саме Британською Радою в Україні (проект “Англійська мова для університетів”), TESOL (освітня програма за сприяння AMERICA HOUSE), активно дисемінуючи набуті методичні знання та навички, як у навчальній аудиторії, так і під час методичних заходів для освітян Черкаської обл

ЗИМОВА ПРАКТИКА

ЗИМОВА ПРАКТИКА

Студенти груп НП-25 та НП-15  , освітня програма «Переклад та міжнародна комунікація (німецька та англійська мови)»,  цьогоріч проходили перекладацьку практику в Черкаському обласному …